Home

About a translation into English see an announcement at the bottom of this page.

Deze site geeft, in de vorm van artikelen, uitleg over de wetenschappelijke namen van de vogels van Europa. Voor zoeken naar een soortnaam, de dubbele naam van een vogel, ga naar Soort. Ingeven van de naam in het zoekvak rechtsboven geeft het gezochte artikel ook, maar ook de ándere artikelen waarin de naam voorkomt. Voor genus en familie zoeke men op dezelfde manier (genus is geslacht, genera het meervoud). Wil men zoeken met de Nederlandse of Engelse naam: typ in het zoekvak rechtsboven, voor bijvoorbeeld het artikel over de groenling: "ned. groenling", of "eng. greenfinch", exact zo, inclusief de aanhalingstekens en de spatie; op het scherm dat verschijnt klik op de blauw gezette naam. Wil men weten waar een soort of naam in álle artikelen voorkomt, typ dan, in dat zoekvak, alleen de naam. Elk ander woord kan men er natuurlijk ook ingeven.

Een familie omvat een of meer genera, een genus een of meer soorten. De gelaagheid van een familie ziet men door te klikken op de linker ‘tag’ direct boven het kopje van een artikel (een tag is een label of etiket om mee te groeperen). Genera staan daar overigens alfabetisch, niet in de ornithologische volgorde zoals bijvoorbeeld veldgidsen het hebben (de families zelf staan ook alfabetisch). Via de ‘tag’ van een genus kan men daarnaartoe als in een artikel 'zie bij het genus' staat. In de artikelen zelf komt men via hyperlinks en de rechter muisknop makkelijk bij dat waarnaar in het artikel verwezen wordt.

In een artikel behandel ik drie aspecten van een naam: wat hij taalkundig betekent, wat hij met de vogel te maken heeft, en wat de historie ervan is, alles voor zover ik heb kunnen achterhalen of beredeneren. In de Inleiding staat een en ander over wat wetenschappelijke namen zíjn. Heel wat artikelen geven een nieuwe interpretatie van een naam.

Alle namen staan cursief, om niet steeds 'de naam fuut' te hoeven schrijven: fuut volstaat. Wanneer ik de vógel bedoel, schrijf ik: fuut. 'Fuut' komt dus in twee vormen voor: als fuut en als fuut. Omgekeerd is de regel: alles wat cursief staat is een naam.

Het meeste over een soort staat natuurlijk bij de soortnaam, maar soms moet men ook bij de genusnaam kijken.

Wat ik behandel zijn de ‘gewone’ vogels van Europa, de vogels die men met enige regelmaat kan zien - omdat ze in Europa broeden, overwinteren, of doortrekken. Het zijn er ongeveer 440. De dwaalgasten behandel ik niet. Ondersoorten ook niet, tenzij er een reden voor is.

De namen van genus en familie zijn variabel: door nieuwe inzichten verhuist een soort soms naar een ander genus, of een genus naar een andere familie. Een enkele keer ook verhuist er een terug. Ook komt het voor dat boeken of sites verschíllen in de naam die ze hanteren. Ik heb soms moeten kiezen. Voor mijn artikelen verandert door verhuizing zelden iets: familienamen hoefde ik niet te behandelen, omdat ze afgeleid zijn van genusnamen (de Passeridae van Passer, mus). De plaatsing in families zal ook blíjven veranderen, op grond van nieuwe inzichten. Maar de voorraad namen ligt grotendeels vast, zeker voor de soorten van Europa, waar de ornithologie ontstond en waar namen een rijke historie hebben.

In de oude boeken die ik voor de artikelen moest bestuderen, is lang niet alles zomaar duidelijk. En in de etymologie ook niet. De graad van waarschijnlijkheid die me van toepassing leek, geef ik aan met ‘mogelijk’, ‘waarschijnlijk’, en variaties hierop. Gebruik ik zoiets niet, dan was ik van het gestelde overtuigd.

De site citeren kan bijvoorbeeld zo:

Wilms, H. (2016). “Wetenschappelijke namen van de Vogels van Europa”, www.wnve.nl

Ik heb natuurlijk fouten gemaakt en dingen over het hoofd gezien. Ik hoop dat het er niet teveel zijn.

Mocht ik nieuwe dingen zien, of iemand attendeert me erop, dan wijzig ik een tekst.

Mijn dank voor alle hulp, discussie, opmerkingen en kritiek gaat uit naar, in alfabetische volgorde: Henk Blok, Jan van der Brugge, Klaas Eigenhuis, Igor Lebedev (Rusland), Paul Marcus, Jos Swanenberg, Tommy Tyrberg (Zweden), Michiel de Vaan, Ruud Vlek, Dick Woets.

De site is het werk van Ruud van den Berg. Ik ben hem speciale dank verschuldigd.

Herman Wilms, Utrecht, Nederland

-

Reacties komen niet op de site, gaan naar mijn e-mail-adres. Zo kan ik erop reageren.

-

I have decided to make English translations, on demand. My English is not the best there is, but I give it a try. Please drop a request at 'Reacties' when you would like a specific article to be translated. The translations will be shorter than the Dutch originals, but not very much: the essentials will be translated. If you want to cite my site, please take the original Dutch text, the translation is an approximate one - maybe 'roughly speaking' or words like that can be helpful when using the English text. Also: please comment on my English, if necessary.

If you don't want to wait and don't care about a poor translation, you can add a Google translate extension to your browser (Chrome or Firefox).