Photo credit: calydelphoto via VisualHunt / CC BY

Marmaronetta angustirostris (Ménétries 1832: Anas angustirostris). Eng. marbled teal. Ned. marmereend.

Terwijl de genusnaam het ‘bewolkte’ van deze eend benoemt, gaat de soortnaam over de snavel. Latijn angustus: eng, nauw, smal, rostrum: snavel. Vrij vertaald was anas angustirostris: dunsnavelige eend. Ménétries heeft in de omschrijving van de vogel: “rostro angusto, elongato” (p.58). De combinatie van dun en lang zal voor hem de doorslag hebben gegeven.

In Zuid-Europa kwam de marmereend op veel meer plaatsen voor dan nu (maar Ménétries ontdekt hem bij Lenkoran, in het zuidelijkste deel van huidig Azerbeidjan). Door dat voorkomen zullen jagers en vogelvangers hem hebben gekend. Aldrovandi 1603 had hem mogelijk ook, een tekening althans (p.552). In een latere ingekleurde editie van ‘1603’ is de tekening sprekend de marmereend. Het viel niet op doordat men vooral (of uitsluitend?) de ongekleurde editie kende, hoewel dáárin het zwarte ooglapje een opvallend kenmerk is.