Aix sponsa. Photo credit: BioDivLibrary via Visual hunt / CC BY

Aix Boie 1828

Aix is Grieks, en alleen al daardoor geen naam voor een der soorten waarvoor Boie de genusnaam bedoelde, aix galericulata en aix sponsa, vogels uit verre oorden. Bij Aristoteles is aix een van de “ornithes steganopodes baruteroi”, grote vogels met zwemvoeten, bij meren en rivieren. Hij noemt daarbij ook de penelops, zie anas penelope, en de chenalopex, zie het genus alopochen - de aix dan een eend of gans?

Grieks aix was geit, aix dan “so called because of an assumed resemblance to a goat in appearance or voice” (Arnott 2007, p.8). Er is gedacht aan wulp, kievit, watersnip, maar deze hebben geen zwemvoeten. Er is ook gedacht aan een gans, maar de gegevens passen niet. Wel passen enkele eenden, wanneer men in hun geluiden iets mekkerends hoort. Nog beter past de fuut: bij geit en fuut kan men in de kop overeenkomsten zien (de fuut tijdens de balts) en enkele geluiden van baltsende futen zou men mekkerend kunnen noemen. De vergelijking zít in enkele namen voor de fuut: Catalaans cabrella (geitje), Duits kosebart (geitebaard). Maar zeker is het allemaal niet. En dan merkt Thompson 1936 ook nog op, bij penelops, dat aix mogelijk ten onrechte als vogelnaam opgevoerd is: mogelijk was het gewoon de god Hermes, die bij Penelope ‘langskwam’, in de vorm van een geit.