Photo credit: Mick Thompson1 via Visual Hunt / CC BY-NC

Polysticta Eyton 1836

Thomas Eyton gaf polysticta voor stellers eider, nog steeds de enige soort in het genus. De naam is een substantivering van Grieks polustiktos: veel geprikt, gestoken, waardoor het woord ook “much spotted” ging betekenen (Liddell 1968) (polus: veel, stizo: steken). Het mannetje is niet véél gestoken, wel opvallend. Als vertaling kan ‘de gevlekte’.