Polysticta stelleri. Photo credit: Mick Thompson1 via Visual Hunt / CC BY-NC

Polysticta Eyton 1836

Thomas Eyton gaf polysticta voor stellers eider, polysticta stelleri, nog steeds de enige soort in het genus. De naam is een substantivering van Grieks polustiktos, wat veel geprikt of veel gestoken betekende, maar die betekenis leidde ertoe dat het woord ook voor “much spotted” ging staan (Liddell 1968) (polus: veel, stizo: steken). Het mannetje is niet véél gestoken, maar wel opvallend. Als vertaling kan: ‘de gevlekte’.