Photo credit: corvidaceous via Visualhunt / CC BY-NC-SA

Pandion Savigny 1809

Pandion is de persoonsnaam Pandion, bij de oude Grieken onder andere een naam van koningen. Zo is er een koning Pandion die twee dochters heeft: Philomela, wat een naam voor de nachtegaal wordt, en Prokne, die in de genera ptyonoprogne en hydroprogne terechtgekomen zijn. Een link met roofvogels is in dit verhaal niet te vinden, zodat voor de hand ligt dat Savigny aan de Pandion dacht die de vader van Nisos was - de Nisos die in accipiter nisus voor de sperwer terechtgekomen is, zie aldaar. Nisos veranderde in een haliaetos: zeearend.

Opvallend is dat Savigny ook het genus haliaeetus bedacht. En dat hij de zeearend haliaetus nisus noemde. Mogelijk speelde hij voor zichzelf een spel met al deze namen en personen, zoals ook de Grieken in hun mythen deden. En de vader van Nisos mocht dan ook wel bij een roofvogel terechtkomen.

In de ornithologie van die tijd wordt steeds duidelijker dat de visarend van de echte arenden afwijkt. Buffon 1796-1799: “A tout considérer, on doit dire que cet oiseau n’est pas un aigle, quoiqu’il ressemble plus aux aigles qu’aux autres oiseaux de proie” (I-57). Vrij vertaald: het líjkt wel een arend, maar het is geen échte. Om dat afwijkende te benadrukken creëert Savigny het nieuwe genus. En het is nog stééds zo: in het genus pandion zit alleen maar de visarend.