Photo credit: Agustín Povedano via Visualhunt / CC BY-NC-SA

Aegypius Savigny 1809

Diverse Griekse schrijvers hadden een naam aigupios, soms voor een arend, vaker voor een gier, soms in het bijzonder voor de lammergier (Thompson 1936). Mogelijk was het dan een algeméne naam, zoals ook Grieks gups, zie bij gyps.

Sommigen verbónden de twee ook met elkaar, dachten dat aigupios ontstaan was uit aix, aigos: geit, en gups, en dat er eigenlijk *aigigupios stond: geitgier, vergelijk Nederlands lammergier voor gypaetus barbatus. Anderen dachten dat het woord er oorspronkelijk heel anders uitgezien had, maar onder invloed van aix en gups veranderd was in iets wat geitgier léék te zijn. Huidige etymologen zien er niets in, onder andere doordat ook de vorm aigipops opgetekend is (Beekes 2010). Maar een alternatief idee is er nog niet.

Met Grieks Aiguptos, Egypte, heeft de naam niet te maken, wel dacht men door de gelijkenis dat Aiguptos het land van de gieren was. Tot slot is er in een van de Griekse mythen een Aigupios, zie bij het genus neophron, maar het meest waarschijnlijke is dat hij naar aigupios werd genoemd, niet andersom.

Het gevolg van al de onduidelijkheden is dat in de latere ornithologie velen niet weten wat ze met de naam moeten. Pas bij Savigny krijgt hij een plaats. Met aegypius niger benoemt hij de monniksgier, Latijn niger: zwart, voor het donkere, bijna zwarte kleed. Heel wat genusnamen voor roofvogels zijn van Savigny, zie idem bij neophron.