Perdix Brisson 1760

Voor de naam zelf zie bij perdix perdix.