Porzana fluminea. Photo credit: blachswan on Visual Hunt / CC BY

Porzana Vieillot 1816

Porzana was een naam in de Noord-Italiaanse Po-vlakte. Aldrovandi 1603 had hem bij het porseleinhoen (“Huiusmodi avem aucupes nostri vulgo Porzanam nominant”, ‘gewoonlijk noemen onze vogelvangers deze vogel porzana’, p.449), maar aan de waterral is hij ook gegeven. En volgens Italiaanse etymologen is porzana een variant op Italiaans porcellana, een naam voor zowel het waterhoen als het klein waterhoen (uit Latijn porcella: biggetje - Latijn porca: zeug, varken). In het rijtje past ook nog officieel Italiaans porciglione voor de waterral, idem: biggetje.

Het lijkt erop dat we te doen hebben met een vrij algemene naam, bruikbaar voor alle rallen. Volgens sommige Italiaanse etymologen staat hij voor hun gewoonte zich op modderige plaatsen op te houden, zoals varkens en biggen graag doen. Opvallend is echter dat de waterral kan schrééuwen als een big. Voor die kan het van oorsprong de naam zijn geweest, later dan bij de andere terechtgekomen. Misschien verdient deze afleiding de voorkeur: vogels in modderige gebieden, maar zich in die modder niet rondwentelend, noem je waarschijnlijk niet spontaan biggetje. Het geschreeuw van de waterral roept zo’n beeld veel makkelijker op.