Kokmeeuw. Photo credit: phenolog via Visual hunt / CC BY-NC

Chroicocephalus Eyton 1836

De kokmeeuw is begin 21e eeuw uit het vertrouwde larus in tongbrekend chroicocephalus geplaatst, waarin naast Grieks kephale: hoofd, kop, Grieks chroïkos: gekleurd (Henry Wharton: “On the Orthography of the Genus Chroïcocephalus”, ‘The Zoologist’, 1878, p.105). Vergelijk Grieks chroizo: de oppervlakte aanraken, ook: kleuren, verven. Eyton vermeldde zelf een niet-bestaand Grieks kroikos: gekleurd, wat anderen nog inspireerde tot kroikocephalus, bedoeld als correctie. De naam is te vertalen met kleurkop, de gekleurdkoppige eigenlijk, vergelijk bij het genus acrocephalus. Hij past, bij kokmeeuw en dwergmeeuw in het zomerkleed, waarvoor Eyton de naam gaf: je kunt denken dat iemand de koppen zojuist zwart geverfd heeft.