Hydroprogne Kaup 1829

Hydroprogne betekent waterzwaluw. Het is een gelatiniseerde samenstelling van Grieks hudor: water, en Grieks Prokne, een van de dochters van koning Pandion, zie het genus pandion. Bij de Romeinen wordt Prokne de vogelnaam progne: zwaluw, zie de genera cecropis en ptyonoprogne.

Kaup geeft het genus primair voor de reuzenstern, sterna caspia Pallas 1770, nu hydroprogne caspia. Hydroprogne kwam misschien in eerste instantie in hem op door wat Pallas daarbij schrééf: “Piscatur et in mari et in fluvio, lari atricillae fere more, in aëre suspensa et teli instar subinde devolans, vel et hirundineo volatu undas stringens”, vrij vertaald: hij vist op zeeën en rivieren, bijna zoals de kokmeeuw, en zwevend in de lucht schiet hij weldra als een werpspies naar beneden, of scheert als een zwaluw over de golven (p.582). Maar Kaup kende ook hydrochelidon, idem waterzwaluw, een genus van Boie 1822 voor zwarte stern en witvleugelstern - Grieks chelidon: een zwaluw, zie het genus delichon. En beide heren kenden Duits meerschwalbe: zeezwaluw. Voor meer over de ‘zwaluw’ hier, zie bij sterna hirundo.