J. G. Keulemans. Photo credit: BioDivLibrary via Visual Hunt / CC BY

Clamator Kaup 1829

Latijn clamator betekent schreeuwer. Latijn clamare: schreeuwen, luid roepen. In het broedseizoen is de kuifkoekoek nogal luidruchtig, daar zal de naam voor staan (Kaup geeft geen uitleg). Clamator was bij de Romeinen geen vogelnaam, wel had Plinius een avis clamatoria: vogel die luid roept, voor een soort die in de vogelwichelarij een slecht voorteken was. Mogelijk was een uil bedoeld: uilen roepen vaak luid en bij het doen van voorspellingen werden ze gebruikt (vergelijk bij dé koekoek, cuculus canorus, “Voce clamosiore pluviam praesagit”, maar dan voorspelde de vógel iets).