Glaucidium passerinum. Photo credit: mattisj via VisualHunt / CC BY-NC-SA

Glaucidium Boie 1826

Lederer 2014 herleidt glaucidium tot Latijn glaucus: “gray, bluish” en dium: “open sky”, maar los van het merkwaardige Latijn: Boie liet zich waarschijnlijk inspireren door Grieks glaukidion, de naam van een kleine vis, verkleining van glaukos, volgens Liddell 1968 bij Aristoteles een grijze vis, vergelijk glaukos bij het genus athene. Van Grieks glaux voor de steenuil, zie idem bij athene, zal Boie via verkleinend -idion, in zijn hoofd althans, een parallel *glaukidion hebben gevormd, en in Latijnse vorm wordt dit glaucidium. Hij bedoelde dan ‘kleine uil’ - ‘nog kleiner dan de steenuil’. Hij gaf het genus voor de dwerguil.