Photo credit: Maxfear ® via Visual hunt / CC BY-NC-ND

Netta Kaup 1829

Voor de ‘afwijkende’ krooneend verlaat Kaup de gebruikelijke genusnaam anas, hét eendengenus, en geeft netta, Grieks netta, nessa, net als Latijn anas: eend, maar in een andere taal (voor netta zelf zie ook juist bij dat anas). Het afwijkende beschrijft hij in de typering “Sehr große Moorenten [moeraseenden] mit breiter, dicker Holle”, Holle: kuif (p.102). Als zijn Duitse naam geeft hij hollenente, kuifeend dus. In Nederland was er, waarschijnlijk ook door de ‘gouden’ kleur, de associatie met ‘kroon’. Snow 1998 noemt het een “short, bushy, erectile crest”, die de kop nog groter maakt dan hij al is. Svensson 2010 noemt het een ‘coiffure’, wat Buffon 1796-1799 al schreef: de kuif “pourroit avoir servi de modèle à la coiffure en cheveux dont nos Dames avoient un moment adopté la mode, sous le nom de hérisson”, misschien keken onze dames er de kapselmode aan af die egel werd genoemd (IX-89). Ook heeft hij de waarschijnlijk eerste kleurtekening van de vogel.