Calandrella Kaup 1829

Calandrella betekent kleine calandra. Het was een Italiaanse naam, een verkleining van Latijn calandra, zie bij melanocorypha calandra. Mogelijk was het een naam voor de kortteenleeuwerik, calandrella brachydactyla, die op de kalanderleeuwerik lijkt, maar kleiner is. In het andere geval werd het láter een naam ervoor: de Italiaan Franco Bonelli (1784-1830) noemt de kortteenleeuwerik alauda calandrella. Kaup promoveert de soortnaam tot genusnaam.

Gesner 1555 had calandrella al, als een naam voor een leeuwerik zonder kuif. Springer 2009 stelt dat het de kortteenleeuwerik was, wat niet onmogelijk is, maar de beperkte gegevens laten een stellige conclusie niet toe. Wel schrijft Gesner dat het een andere was dan de calandra. Over de calandra las hij dat deze aangenaam zong en dat men hem in kooitjes had. Zie bij de kalanderleeuwerik.

De Italianen hebben als officiële naam voor de kortteenleeuwerik nog steeds calandrella. Maar voor de kleine kortteenleeuwerik hebben ze calandrina, wat, net als calandrella, kleine calandra betekent.