Calandrella brachydactyla. Photo credit: Ján Svetlík on VisualHunt

Calandrella Kaup 1829

Calandrella betekent kleine calandra. Het was een Italiaanse naam, een verkleining van Latijn calandra (voor díe naam zie bij melanocorypha calandra, de kalanderleeuwerik). Mogelijk was het een naam voor de kortteenleeuwerik, calandrella brachydactyla, die op de kalanderleeuwerik lijkt, maar kleiner is. In het andere geval werd het er láter een naam voor, toen de Italiaan Franco Bonelli (1784-1830) de kortteenleeuwerik alauda calandrella noemde. Kaup vervolgens maakt van de soortnaam een genusnaam.

Gesner 1555 had calandrella al, als een naam voor een leeuwerik zonder kuif. Springer 2009 stelt dat het de kortteenleeuwerik was, wat niet onmogelijk is, maar de beperkte gegevens laten een stellige conclusie niet toe. Wel schrijft Gesner dat het een andere was dan de calandra.

De Italianen hebben als officiële naam voor de kortteenleeuwerik nog steeds calandrella. Voor de kleine kortteenleeuwerik, calandrella rusfescens, hebben ze calandrina, wat net als calandrella kleine calandra betekent.