Monticola Boie 1822

In het Latijn was er al een algemeen woord monticola: bergbewoner. Latijn mons: berg, gebergte (in samenstellingen monti-), -cola: bewoner (colere: bewonen). Voor de vorm vergelijk het genus limicola, en pratincola in glareola pratincola. Voor de uitleg zie bij monticola saxatilis. Qua betékenis is de naam gelijk aan saxicola: rotsbewoner, zie dat genus.