Cettia Bonaparte 1834

Bonaparte had cetti’s zanger, cettia cetti, onder de naam die toen de gebruikelijke was, sylvia cetti, maar hij stelt cettia als een genus voor, een genus voor alleen deze soort. De belangrijkste reden voor een eigen genus was voor hem ‘dat de vleugels korter zijn dan bij de snor, waar hij verder dichtbij staat’. Cettia is een verzelfstandiging van cetti.