Photo credit: BLM Alaska via Visual Hunt / CC BY

Gavia adamsii (Gray 1859: Colymbus adamsii). Eng. white-billed diver. Ned. geelsnavelduiker.

De geelsnavelduiker is genoemd naar de Engelsman Edward Adams (1824-1856), scheepsarts bij twee expedities naar de arctische wateren van Noord-Amerika. Op de tweede, in 1850-1855, maakt hij aan de westkust van Alaska vogeltekeningen, in het bijzonder ten noordoosten van de monding van de Yukon (waar de geelsnavelduiker op de trek voorkomt).

Mearns 1988 noemt Adams vanwege zijn vogelwaarnemingen “a pioneer Alaskan ornithologist” (p.1). Gray eert hem met colymbus adamsii. Onduidelijk is of Adams de geelsnavelduiker ook tékende. Mearns schrijft alleen dat niet bekend is waar zijn tekeningen gebleven zijn (mogelijk in een privé-collectie) en het zal wel daardoor zijn dat nooit is vastgesteld of Adams hem had. Hij zág hem wel, maar in het begin alleen als huid: lokale indianen maakten in de herfst jacht op ze, op zee.

Eerder dan Adams had James Ross (1800-1862) de vogel: twintig jaar voor Adams’ reis krijgt hij in het noorden van Canada drie huiden, maar, zo schrijft Mearns: hij laat zich ervan overtuigen dat het ‘zeer oude mannetjes ijsduiker’ waren, gavia immer. In Scandinavië overigens werd de vogel al eerder vastgesteld: in 1761 door de Noor Gunnerus, in 1821 door de Zweed Nilsson.