Photo Credit: Tuomo Lindfors Flickr via Compfight cc

Podiceps auritus (Linnaeus 1758: Colymbus auritus). Eng. slavonian grebe. Ned. kuifduiker.

De kuifduiker heet ‘geoord’, Latijn auris: oor. De naam is gegeven voor de oranjegele koppluimen van het zomerkleed, waarin men oortjes kan zien. De geoorde fuut heeft ze iets duidelijker, en juist deze had auritus mogen heten, maar de kuifduiker werd éérder benoemd.

Linnaeus neemt auritus over van Edwards 1747 die de kuifduiker beschrijft op grond van een exemplaar uit een vijver bij Londen (beslist niet de geoorde fuut, zoals soms geschreven wordt). Edwards noemt hem eared dobchick, geoorde dodaars, en podicipes auritus (voor die vorm zie bij podiceps). Later ontvangt hij nog een exemplaar, nu van de Hudsonbaai, noemt hem eared dobchick en horned dobchick, met daarbij colymbus auritus (Houttuyn 1763: geoorde duiker), maar ook colymbus cornutus (horned/cornutus: gehoornd - voor colymbus zie de genera gavia en tachybaptus). Van beide exemplaren geeft Edwards een duidelijke kleurtekening (kuifduiker zomerkleed).

Linnaeus neemt colymbus auritus over, maar kende de vogel al van zijn leermeester Olof Rudbeck (1660-1740) die de éérste kleurtekening maakte. Rudbeck had er Zweeds lapp-öra bij, lap-oor, wat bij auritus paste.

Mogelijk is het zo dat Van Cantimpré ±1240 de kuifduiker al had: onder mergus, duiker, noemt hij er een met rode veren op de kop, wat een vrouwtje grote of middelste zaagbek zou kunnen zijn, maar hij schrijft ‘dat ze hem cornutus noemen’, gehoornd dus, en dan past ‘kuifduiker’ beter.

-

Enkele andere namen voor de kuifduiker (de codes zie op Home):

(U) IJslands flórgođi, gođi opperhoofd: van de moerassen.

(U) Frans petit grèbe cornu, kleine gehoornde fuut, kleiner dan de fuut, de grèbe cornu, beide namen bij Buffon 1770-1783. Men kende de geoorde fuut nog niet, anders had deze ook zo kunnen heten.

(G) Noors kavfugl, voor het duiken - Noors kavbåt: duikboot.

(V) E slavonian grebe, uit Frans grèbe d’esclavonie, slavische fuut, een naam bij Buffon 1770-1783, zonder uitleg, mogelijk had hij een exemplaar uit het Slavische deel van Europa.