Photo credit: Rudo Jureček on VisualHunt.com / CC BY-NC-SA

Porzana parva (Scopoli 1769: Rallus parvus). Eng. little crake. Ned. klein waterhoen.

Latijn parvus: klein. Van de Europese rallen is het klein waterhoen een van de kleinste: gemiddeld 18 cm. Het kleinst waterhoen: 17 cm. De twee zijn in vele talen naar dit kleine en naar het kleine verschil benoemd (met ‘klein’ respectievelijk ‘kleinst’ of ‘dwerg-’). In de wetenschappelijke namen níet naar het kleine verschil: Pallas, die met rallus pusillus, kleine ral, het kleínst waterhoen benoemt, kende het klein waterhoen niet - Scopoli omgekeerd kende geen kleinst waterhoen ... Beide vogels heten daardoor ‘kleine ral’. Eigenlijk ‘kleine waterral’ want men vergeleek vooral met de sterk gelijkende bekénde ral, de waterral, die groter is. Pallas bijvoorbeeld opent zijn stukje over de nieuwe vogel rallus pusillus met: lijkt qua kleur en vorm sterk op de waterral, maar is zo groot als de veldleeuwerik (deze gemiddeld 17 cm).