Photo credit: blachswan via VisualHunt.com / CC BY

Porzana pusilla (Pallas 1776: Rallus pusillus). Eng. baillon’s crake. Ned. kleinst waterhoen.

Latijn pusillus: klein (een verkleining van pusus: jongen, jongetje). Voor het kleine zie bij het klein waterhoen. Pallas ontdekt de vogel in het Siberische Daoerië, zie cecropis daurica voor de roodstuitzwaluw. In Europa ontdekt men hem later, door het spaarzame voorkomen en de verborgen leefwijze (wat ook het klein waterhoen heeft). Engels baillon’s crake herinnert eraan. De Franse naturalist Louis Baillon vindt in Noordwest-Frankrijk een exemplaar, stuurt het in 1819 naar Louis Vieillot, die hem er met rallus bailloni voor eert. Temminck, die de vogel rallus stellaris had genoemd - voor de witte spikkels bovenop, zie stellaris bij de roerdomp - verandert dat in 1820 in gallinula baillonii. Men had nog niet ontdekt dat Pallas hem al in 1776 beschreven had.

Nog eerder staat hij misschien op een 16e eeuwse kleurtekening, gepubliceerd in Olson 2007. De tekening zou een juveniel klein waterhoen kunnen zijn, maar Olson denkt: juveniel kleinst waterhoen. Op de tekening wordt hij in het Frans kwartelkoning genoemd, waarschijnlijk bij gebrek aan een andere naam, maar er staat ook ortygometra palustris, vrij vertaald moeraskwartelkoning, en het kleinst waterhoen is iets meer een vogel van moerassen dan het klein waterhoen.