Photo credit: Sergey Yeliseev via Visual Hunt / CC BY-NC-ND

Larus audouinii Payraudeau 1826. Eng. audouin’s gull. Ned. audouins meeuw.

Payraudeau ontdekt de nieuwe vogel in het zuiden van Corsica. In 1826 beschrijft hij hem in een kort artikel in het dertigdelige ‘Annales des Sciences Naturelles’, waarvan Victor Audouin (1797-1841) een van de oprichters was; Audouin publiceerde er ook veel eigen materiaal in. Het kopje boven de beschrijving luidt: “La Mouette d’Audouin, Larus Audouinii” (p.462). “Je dédie cette espèce à mon excellent ami, M. Audouin”, ik draag deze soort op aan mijn goede vriend .. (p.464). Meer geeft hij niet.

In die tijd gebeurde het vaker dat men een nieuwe soort aan iemand opdroeg, calidris temminckii is een voorbeeld daarvan. Meestal had deze persoon zich verdienstelijk gemaakt voor de ornithologie, of breder: voor 'de natuurlijke historie'. Bij audouins meeuw ging het waarschijnlijk om een wederdienst. Mearns 1988 schrijft: “It [larus audouinii] was perhaps a return compliment for Pyrrhula payraudoei, a name [...] which Audouin had given to the Trumpeter Finch [de woestijnvink] in his study of Egyptian birds” (p.33). Dat past: in de ‘Explication sommaire des Planches’ (1826) van de “Description de l’Égypte” van Savigny (deel I, 1809) schrijft Audouin onder het kopje “Le Bouvreuil de Payraudeau, Pyrrhula Payraudæi” (p.286): ‘ik bedoel het als publiek eerbetoon aan mijn vriend Payraudeau, omdat hij me in enkele ornithologische zaken zo goed geholpen heeft’. 

Met ‘zijn’ meeuw had Audouin dus niet van doen (zoals Bewick niet van doen had met 'zijn' cygnus bewickii). Misschien zág hij hem zelfs nooit.