Photo credit: Fco. Montero via VisualHunt.com / CC BY-ND

Chlidonias hybridus (Pallas 1811: Sterna hybrida). Eng. whiskered tern. Ned. witwangstern.

De witwangstern is een bastaard. Latijn hybridus: bastaard, gemengdbloedige. Pallas ontdekt de vogel in 1774 in het zuiden van Rusland. In zijn tekst van 1811 zegt hij niet wat hij met sterna hybrida bedoelt (waardoor Wember 2007 misschien op ‘gemengdkleurige’ kwam, voor het bonte kleed), maar het valt er wel uit af te leiden, uit de passage “Diceres e St. fidipede et Hirundine natam” (II-338). Pallas bedoelt: je zou zeggen dat deze vogel een kruising is van sterna fissipes (de zwarte stern, chlidonias niger, vergelijk fidipes bij de witvleugelstern, chlidonias leucopterus) en sterna hirundo (de visdief). De witwangstern hoort net als de zwarte stern bij de moerassterns, het genus chlidonias, maar lijkt qua tekening eerder thuis te horen in het genus sterna, waarin de visdief zit.