Photo credit: richard2formosa on Visual Hunt / CC BY-NC-ND

Cuculus optatus Gould 1845. Eng. oriental cuckoo. Ned. boskoekoek.

Tot voor kort was het, met een naam van Blyth 1843, cuculus saturatus, voor de kleur, die meer 'gesatureerd' is dan bij dé koekoek, cuculus canorus. Tegenwoordig is de boskoekoek een gewénste koekoek (Latijn optatus: gewenst, welkom, aangenaam, Latijn optare: kiezen, wensen, begeren). Gould gaf geen uitleg. Een aanwijzing geeft misschien dat hij de tweede van de drie koekoeken uit Australië die hij in 1845 aan de ‘Zoological Society of London’ voorlegt, cuculus insperatus noemt: onverwachte koekoek. Het lijkt voor hem een spel met woorden te zijn geweest.

Brisson 1760 had een koekoek die hij met een Franse naam coucou tacheté de Mindanao noemde, hij was opgestuurd uit de Filippijnen (een vrouwtje bruine vorm). Buffon 1770-1783 heeft hem daarna ook, met een kleurtekening, en ook daar is het de bruine vorm. Bij beiden kán het de boskoekoek zijn geweest, deze overwintert op de Filippijnen. Op de tekening valt op dat de vogel zwaar gebandeerd is, een onderdeel van dat meer verzadigde.

-

Enkele andere namen voor de boskoekoek (de codes zie op Home):

(G) Duits hopfkuckuck, omdat vooral op afstand het geluid lijkt op dat van de hop, upupa epops. Russisch gloechaja koekoesjka: doffe koekoek (gloechoj betekent doof, gedempt, dof van klank). De boskoekoek heet zo omdat zijn roep doffer is dan die van dé koekoek (persoonlijke mededeling van Igor Lebedev, Russisch vogel- en namenkenner). Snow 1998: het steeds herhaalde hoet-hoet is “of constant low pitch”.

(V) N boskoekoek, lijkt een vertaling van Duits waldkuckuck. Op het noordelijk halfrond is het een vogel van vooral diepe, ongerepte, Russische taiga. Zweeds taigagök, gök betekent koekoek. Het dichtstbijzijnde broedgebied is het land van de Komi, tegen de Oeral aan.

(V) E oriental cuckoo, de huidige officiële Engelse naam voor optatus. Na 2000 werd de hogerop genoemde cuculus saturatus opgesplitst in drie soorten: "C. saturatus, C. optatus and C. lepidus following Payne (2005)". Voorheen was optatus een ondersoort van saturatus. De laatste noemde men himalayan cuckoo, omdat hij in Nepal aangetroffen was. De gecombineerde saturatus en optatus noemde men oriental cuckoo, nú heeft optatus die naam. De derde, cuculus lepidus, heet sunda cuckoo.