Photo credit: Vlaskop via Visualhunt / CC BY

Ptyonoprogne rupestris (Scopoli 1769: Hirundo rupestris). Eng. crag martin. Ned. rotszwaluw.

Rupestris is geen Klassiek Latijn, is wel gevormd bij Latijn rupes: rots, betekent 'rotsen bewonend', of 'met betrekking tot rotsen', en hirundo rupestris was dus: rotszwaluw (en Engels crag in crag martin is: steile rots). Scopoli, die de eerste beschrijving van de rotszwaluw geeft, merkt op dat de vogel zijn nest in ‘bootjes’ tegen die steile rotsen kleeft (I-167). Hij bedoelt het halfronde bouwsel van modder dat ze maken. De rotszwaluw leeft bij voorkeur op droge en zonnige rotshellingen, maar ook op gebouwen. Zijn kleuren passen bij de rotsen.

Arnott 2007 denkt dat de Grieken de rotszwaluw al kenden, onder petrochelidon, letterlijk: rotszwaluw. Pollard 1977 denkt aan ‘misschien’ de kinnamomon orneon, letterlijk: kaneelvogel, een vogel waaromheen een mysterieverhaal gesponnen was over de herkomst van het kaneel. Het eerste idee lijkt sterker, de kaneelvogel kan ook een fabelvogel zijn geweest.