47018142071_ab377782f5 Photo Credit: doranstacey Flickr via Compfight cc

Turdus philomelos Brehm 1831. Eng. song thrush. Ned. zanglijster.

Turdus philomelos betekent ‘liedminnende lijster’, vrij vertaald: ‘zanglijster’. Grieks philo-: minnend, liefhebbend, Grieks melos: lied, melodie. Brehm dacht waarschijnlijk ook aan Latijn philomela, vele eeuwen dichterlijk de nachtegaal: voor de zangkunsten van de bosrietzanger had hij in 1855 calamoherpe musica en calamoherpe philomela en met turdus philomelos bedoelde hij dan naast liedminnende lijster waarschijnlijk ook: ‘lijster die zingt als een filomeel’ (de Nederlandse versie van de naam). Voor het thema ‘nachtegaal’ zie bij locustella luscinioides. Voor philomela zie ook bij het genus ptyonoprogne.

De zanglijster staat bekend om de zang. Een motiefje wordt enkele keren herhaald, dan een volgend motiefje. Men maakte er legio weergaves van: Pietje, Marietje, Frederiek, krediet, Frans plus-vite, Duits Profit, Engels how-d’ye-do, enzovoort. In veel vogelboeken staat een lofzang op de vogel, in een Nederlands van 1939: “Onstuimig is zijn lied, geestdriftig, bezield, krachtig en vol afwisseling [...] blije juichkreten, een fanfare van geluid”. Men vergeléék ook met de nachtegaal. In 1732 schrijft Linnaeus: ‘turdus minor zingt zo luid dat hij de nachtegaal, de kampioen der zangers, vaak overtreft’ - “ofta mästrar näktergalen, sångarnas mästare” (p.20).

Hij werd er na Gesner 1555 door velen turdus musicus voor genoemd. Bij Gesner was dit nog alleen de vertaling van Duits sangdruschel: zanglijster. Hij zegt ook dat Albertus ±1260 musicus al gebruikte - “Avis est musica, canens vere, vocis multiplicis” (p.730). Turdus musicus had de officiële naam ‘moeten’ worden. Maar Linnaeus haalt dingen door elkaar: hij ként de zanglijster, maar in zijn omschríjvingen - 1746, 1758, 1761, 1766 - is het steeds de koperwiek. En zo heeft hij hem eigenlijk níet. In 1758 hééft hij turdus musicus, bij een mix van koperwiek en zanglijster, maar de omschrijving is dus de koperwiek, en later draagt déze daardoor de naam, zoals men in oudere boeken nog kan aantreffen. Daartegen verzette zich dat het zo evident een naam voor de zanglijster was, en zo laat men turdus musicus verdwijnen en wordt de koperwiek turdus iliacus. Maar door turdus philomelos kwam het voor de zanglijster toch nog goed.