Photo credit: Agustín Povedano via Visualhunt / CC BY-NC-SA

Fulica cristata Gmelin 1789. Eng. crested coot. Ned. knobbelmeerkoet.

Latijn crista, waaruit Frans crête en Engels crest voortkwamen, betekende kam, in het bijzonder de kam op de kop van een hoenderachtige, maar ook elk ding wat daarop leek, zoals een kuif. Bij podiceps cristatus en lophophanes cristatus gaat het om een kuif, alhier om rode knobbels, in het broedkleed zitten ze boven het witte schild zoals ook de meerkoet dat heeft.

Buffon 1770-1783 is de eerste die de knobbelmeerkoet heeft, mét een kleurtekening. Met een Franse naam noemt hij hem grande foulque à crête: grote gekamde meerkoet. Gmelin zet dit om in cristata. Buffon 1796-1799: “Cette espèce nous est venue de Madagascar; ne seroit-elle au fond que la même que celle d’Europe, agrandie & développée par l’influence d’un climat plus actif & plus chaud?” (VIII-112), is het niet gewoon onze meerkoet, maar ietsje anders, onder invloed van het klimaat? Het is alsof je Darwin al hoort.