Photo credit: Agustín Povedano via VisualHunt.com / CC BY-NC-SA

Phylloscopus bonelli (Vieillot 1819: Sylvia bonelli). Eng. bonelli’s warbler. Ned. bergfluiter.

Franco Bonelli (1784-1830) was lange tijd hoogleraar aan de universiteit van Turijn en directeur van het zoölogisch museum daarvan. In Piémont, de streek rond Turijn, bemachtigt hij in 1815 ‘een bladzanger met gelige stuit’. Hij stuurt hem naar Frankrijk, waar Vieillot hem in 1819 beschrijft, onder sylvia bonelli. Bonelli is dan zó bekend dat Vieillot zijn naam niet eens noemt: “on doit la connoissance [van deze vogel] au savant naturaliste [Bonelli] auquel je l’ai consacré, en lui imposant son nom” (1819, deel 28, p.91). In een “Catalogue des Oiseaux du Piemont” noemt Bonelli hem zelf pouillot à gorge blanche, voor keel, borst en onderkant die witter is dan bij andere loofzangers - pouillot een Franse naam voor de loofzangers.

In 1855 noemt Brehm hem phyllopneuste orientalis, zie de balkanbergfluiter, én phyllopneuste alpestris. De bergfluiter komt onder andere in de bergen voor, in de Alpen vrij veel. Via Duits berglaubsänger komt deze naam ook in Nederland terecht, als bergfluiter. Hij leeft ook in laagland.