Photo credit: Agustín Povedano via VisualHunt.com / CC BY-NC-SA

Phylloscopus bonelli (Vieillot 1819: Sylvia bonelli). Eng. bonelli’s warbler. Ned. bergfluiter.

Franco Bonelli (1784-1830) was hoogleraar aan de universiteit van Turijn en directeur van het zoölogisch museum daarvan. In Piémont, de streek rond Turijn, bemachtigt hij in 1815 ‘een bladzanger met een gelige stuit’. Hij stuurt hem naar Frankrijk, waar Vieillot hem in 1819 beschrijft, onder de naam sylvia bonelli. Bonelli is dan trouwens zo bekend dat Vieillot kan volstaan met 'de geleerde naturalist': “on doit la connoissance au savant naturaliste auquel je l’ai consacré, en lui imposant son nom”, 'we kennen (deze vogel) dankzij de geleerde naturalist waaraan ik hem opgedragen heb, door hem zijn naam te geven' (1819, deel 28, p.91). In een 'Catalogue des Oiseaux du Piemont' noemt Bonelli hem zelf, met een Franse naam, pouillot à gorge blanche, voor de gorge, de keel, die witter is dan bij andere loofzangers, zoals ook borst en onderkant dat zijn (pouillot is de Franse naam voor de Loofzangers).

In 1855 noemt Brehm hem phyllopneuste alpestris. De bergfluiter komt onder andere in de bergen voor, en in de Alpen vrij veel. Via Duits berglaubsänger komt deze naam ook in Nederland terecht, als bergfluiter. Hij leeft ook in laagland.