Phylloscopus orientalis (Brehm 1855: Phyllopneuste orientalis). Eng. eastern bonelli’s warbler. Ned. balkanbergfluiter.

Tot eind 20e eeuw ondersoort van phylloscopus bonelli, de bergfluiter, zie Brehm aldaar. In Nederland maakte men toen soms onderscheid tussen een westelijke en een oostelijke bergfluiter - Latijn orientalis: oostelijk. De oostelijke broedt op de Balkan en in Turkije. De westelijke wordt ervan gescheiden door de noordelijke helft van voormalig Joegoslavië, waar nauwelijks één van beide voorkomt.