Photo credit: Langham Birder on VisualHunt.com / CC BY-NC-ND

Phylloscopus inornatus (Blyth 1842: Regulus inornatus). Eng. yellow-browed warbler. Ned. bladkoninkje.

Het lijkt een cryptogram: vogel die niet van iets voorzien is. Latijn ornatus: van iets voorzien, versierd, vergelijk ornament. Inornatus: zonder opschik, niet versierd, onopgesmukt. De twee zijn bij veel soorten gebruikt, alhier gaat het om niet voorzien zijn van een gekleurd ‘kuifje’, zoals goudhaantjes hebben

In “Notes on various Indian and Malayan Birds” (in ‘Journal of the Asiatic Society of Bengal’ 1842) zegt Blyth over regulus inornatus: “General colour and markings similar to those of R. auricapillus [het goudhaantje], excepting on the head [...]” - “crown wholy green like the back, with no trace of a mesial crest”, ‘geen spoor van een kuif in het midden’ (p.192).

Maar inornatus betekende alleen iets in de combinátie die Blyth gaf: regulus inornatus - regulus was koninkje, zie regulus regulus voor het goudhaantje. Vrij vertaald betekende die combinatie: koninkje, maar niet zo koninklijk als het échte koninkje, het goudhaantje, want geen kroon. In phylloscopus ornatus is er nog méér weg dan alleen de kroon.

Latham 1783 had het bladkoninkje als eerste, door een exemplaar dat Pennant uit Rusland ontving. Latham noemt hem yellow-browed warbler, naar de lichtgele wenkbrauwstreep, hoewel diverse loofzangers dit in bepaalde mate hebben. Ze naar hun kleed benoemen was altijd lastig en over soorten en namen is vaak verwarring geweest. Alle waren min of meer inornatus.