Photo credit: The Waxhead via VisualHunt / CC BY-NC-SA

Lanius nubicus Lichtenstein 1823. Eng. masked shrike. Ned. maskerklauwier.

Nubië is tegenwoordig het zuidoostelijk deel van Egypte en het noordelijk deel van Soedan, waar ook de Nubische Woestijn ligt. De oude Grieken noemden de inwoners Noubai, wat bij de Romeinen Nubae werd. De maskerklauwier overwintert er, aan begroeide rivieroevers.

Lichtenstein, dan directeur van het Berlijns zoölogisch museum, beschrijft de vogel in een catalogus van de stukken die men dubbel had en die andere onderzoekers konden kopen, het 'Verzeichniß der Doubletten', zie bij de Literatuur. De lijst was voor Pasen 1823 voorzien, maar men wilde nog “die vielen, erst im Laufe dieses Sommers eingegangenen [binnengekomen] nubischen Seltenheiten” opnemen en zo werd het september. Op p.47 staat een korte, heldere beschrijving van mannetje maskerklauwier. Er staat niet van wie het museum de zeldzaamheden ontving.

Het lijkt erop dat de oude Egyptenaren de vogel kenden, Wassell 1991 vermeldt de naam sɜbw, en voegt toe: ‘hij past, omdat sɜb een aanduiding was voor zwart-wit vee’.