Photo credit: Ximo Galarza i Planes via VisualHunt.com / CC BY-NC-SA

Lanius meridionalis Temminck 1820. Eng. southern grey shrike. Ned. zuidelijke klapekster.

Latijn meridionalis was: in de middag. Maar ook: zuidelijk, omdat op het middaguur de zon daar stond. De zuidelijke klapekster is een vogel van het Iberisch schiereiland en delen van Zuid-Frankrijk. Temminck weet dat, maar schrijft ook dat hij in Italië en Dalmatië voorkomt. In totaal: ‘lanius meridionalis is eigen aan de landstreken van het zuiden’, de “contrées du midi” (I-144).

Temminck ziet meridionalis als een soort, maar voegt toe, misschien door Buffon 1770-1783, zie bij lanius minor, de kleine klapekster, dat excubitor, de ‘grote klapekster’, en meridionalis en minor, de indruk maken ‘variëteiten’ van elkaar te zijn: ‘alleen door de kleuren verschilt meridionalis van excubitor - hij is bovenop donkerder, onderop wijnachtig rood’ in plaats van wit. Later wordt meridionalis opgevat als een ondersoort van lanius excubitor. Tegenwoordig is het weer een soort.