Photo credit: budgora via VisualHunt.com / CC BY-NC-ND

Acanthis hornemanni (Holbøll 1843: Linaria hornemanni). Eng. arctic redpoll. Ned. witstuitbarmsijs.

Holbøll, die de witstuitbarmsijs op Groenland ontdekt, vernoemt hem naar de Deense botanicus Jens Hornemann (1770-1841), “der fra min tidligste Barndom har upmuntret min Lyst til Naturhistoriens Studium”, ‘die vanaf mijn vroegste jeugd mijn plezier in het bestuderen van de natuurlijke historie aangemoedigd heeft’ - ‘en ook vanwege zijn verdiensten voor de wetenschap’ (p.398).

De vogel werd soms als een soort, dan weer als een ondersoort van de barmsijs gezien. Voous 1960: “Op grond van de huidige kennis is [...] nauwelijks te beslissen, welke van de twee opvattingen de voorkeur verdient” (p.256). Daarmee worstelde Holbøll in zekere zin al: terwijl hij opent met ‘ik kan niet aannemen dat dit slechts een variëteit van de barmsijs is’, schrijft hij ook dat hij hem in 1824 opstuurde naar Temminck, die er een soort in zag, ‘maar die hem in zijn Supplement toch niet gaat opnemen, zodat ik aanneem dat hij van mening veranderd is’. Inmiddels is men het met elkaar eens.