De familie van de Uilen, in Europa 8 genera, 12 soorten. De 13e Europese uil, de kerkuil, zit in de familie der Tytonidae.

Aegolius funereus en Glaucidium passerinum. Photo credit: Internet Archive Book Images on Visual Hunt

-

Enkele algemene namen voor uilen (de codes zie op Home):

(U) Nederlands ooruil, zie bij de ransuil, asio otus.

(G) Nederlands uil, Engels owl, Duits eule, klanknabootsend, zie bij de bosuil, strix aluco. Duits kauz en Frans chouette, beide betekenen misschien ‘roeper’, zie bij het genus milvus. Frans hibou, waarbij Franse etymologen aarzelen, maar toch klanknabootsing opperen. Russisch sova, door Vasmer 1964-1973 verbonden met Litouws šaukiù: roepen, met Oudhoogduits hûwo: oehoe, en met klanknabootsend Gallisch caouen (waarin, na de 13e eeuwse vorm chahuan, een ‘kat’ werd gehoord, plus huer: schreeuwen, en zo ontstond 14e eeuws Frans chat-huant, zie ook bij asio otus). Gezien de opvallende geluiden van uilen, waarin veel OE zit, is het niet vreemd dat veel klanknabootsingen ontstonden (of namen die roeper/schreeuwer betekenen).

(V) Nederlands nachtuil, zie bij de steenuil, athene noctua.