Ardenna Reichenbach 1853

Reichenbach baseert zich voor zijn nieuwe genus op Italiaans artenna, een naam in Aldrovandi 1603 voor vrij zeker scopoli’s pijlstormvogel, calonectris diomedea, zie aldaar. Thompson 1936 geeft als namen bij de Italiaanse stad Ancona (aan de Adriatische Zee) artena en ardenna en André 1967 schrijft dat ze terug te voeren zijn op Latijn ardea: reiger. Je zóu in calonectris diomedea een blauwe reiger kunnen zien (halve grootte), maar -enna is geen Italiaans verkleinend achtervoegsel. In de ‘vogels van Diomedes’ werd in de Oudheid soms een reiger gezien, zo zal ‘reiger’ erbij terechtgekomen zijn.

Voor de Europese soort die in ardenna zit, de grauwe pijlstormvogel, zie bij ardenna griseus.