Polysticta stelleri. Photo credit: Mick Thompson1 via Visual Hunt / CC BY-NC

Polysticta Eyton 1836

In polysticta zit als enige soort stellers eider, polysticta stelleri, de soort waarvoor Eyton het genus gaf. De naam is een substantivering van Grieks polustiktos, wat veel geprikt of veel gestoken betekende (polus: veel, stizo: steken), maar dat leidde ertoe dat het woord ook “much spotted” ging betekenen (Liddell 1968). Het mannetje is niet véél gestoken, maar wel opvallend. Als vertaling kan: ‘de gevlekte’.