Porzana fluminea. Photo credit: blachswan on Visual Hunt / CC BY

Porzana Vieillot 1816

Porzana was een naam in de Noord-Italiaanse Po-vlakte. Aldrovandi 1603 had hem bij het porseleinhoen, porzana porzana (“Huiusmodi avem aucupes nostri vulgo Porzanam nominant”, ‘gewoonlijk noemen onze vogelvangers deze vogel porzana’, p.449), maar aan de waterral, rallus aquaticus, is hij ook gegeven. En volgens Italiaanse etymologen is porzana een variant op Italiaans porcellana, een naam voor zowel het waterhoen als het klein waterhoen (in porcellana zit Latijn porcella: biggetje - Latijn porca was de zeug, het varken). In het rijtje past ook nog officieel Italiaans porciglione voor de waterral, idem: biggetje.

Het lijkt erop dat we te doen hebben met een vrij algemene naam, bruikbaar voor alle rallen. Volgens sommige Italiaanse etymologen staat hij voor hun gewoonte zich op modderige plaatsen op te houden, zoals varkens en biggen graag doen. Opvallend is echter dat de waterral kan schrééuwen als een big. Voor die kan het van oorsprong de naam zijn geweest, kwam later dan bij de andere soorten terecht. Misschien verdient deze afleiding ook de voorkeur: vogels die in modderige gebieden leven, maar zich in die modder niet rondwentelen, noem je waarschijnlijk niet spontaan biggetje. Het geschreeuw van de waterral roept zo’n beeld veel makkelijker op.