Limosa Brisson 1760

Voor de naam zelf zie bij limosa limosa.