Kokmeeuw. Photo credit: phenolog via Visual hunt / CC BY-NC

Chroicocephalus Eyton 1836

De kokmeeuw is begin 21e eeuw uit het vertrouwde larus in tongbrekend chroicocephalus geplaatst, een samenstelling van Grieks kephale: hoofd, kop, en Grieks chroïkos: gekleurd (Henry Wharton: “On the Orthography of the Genus Chroïcocephalus”, ‘The Zoologist’, 1878, p.105). Men vergelijke het Griekse werkwoord chroizo: de oppervlakte aanraken, ook: kleuren, verven. Eyton vermeldde zelf trouwens een niet-bestaand Grieks kroikos: gekleurd, wat anderen nog inspireerde tot kroikocephalus, bedoeld als correctie .. De naam is te vertalen met kleurkop, betekent eigenlijk: de gekleurdkoppige, vergelijk bij het genus acrocephalus. Eyton gáf het genus voor kokmeeuw en dwergmeeuw in het zomerkleed, en daar past de naam: je kunt denken dat iemand de koppen zojuist geverfd heeft.