Apus Scopoli 1777

Voor de naam zelf zie bij apus apus.