Photo credit: Maxfear ® via Visual hunt / CC BY-NC-ND

Netta Kaup 1829

Kaup wil de ‘afwijkende’ krooneend, netta rufina, uit het gangbare eendengenus anas halen en geeft er netta voor, Grieks netta, nessa: eend. Het bleef een eend, maar in een andere taal, dus toch een iets andere. Het afwijkende zelf beschrijft hij in de typering “Sehr große Moorenten [moeraseenden] mit breiter, dicker Holle”, Holle is kuif (p.102). Als zijn Duitse naam geeft hij hollenente, kuifeend dus. In Nederland had men, waarschijnlijk door de ‘gouden’ kleur van de kuif, een associatie met ‘kroon’. Snow 1998 noemt het een “short, bushy, erectile crest” (kuif), die de kop nog groter maakt dan hij toch al is. Svensson 2010 noemt het een ‘coiffure’, zoals Buffon 1770-1783 het al noemde: de kuif “pourroit avoir servi de modèle à la coiffure en cheveux dont nos Dames avoient un moment adopté la mode, sous le nom de hérisson”, misschien keken onze dames er de kapselmode aan af die egel werd genoemd (Buffon 1796-1799, IX-89). Ook heeft hij de waarschijnlijk eerste kleurtekening van de vogel.