J. G. Keulemans, kuifleeuwerik. Photo credit: BioDivLibrary via VisualHunt.com / CC BY

Galerida Boie 1828

Galerida is een schrijf- of drukfout. Het had galerita moeten zijn, naar Latijn galerita. Coomans 1947 schrijft dat de fout gemaakt werd bij de publicatie van het genus in het tijdschrift Isis, de Isis van Oken (Lorenz Oken). Later kon ze niet worden hersteld doordat Galerita aan een kevergeslacht gegeven was. Binnen het dierenrijk mag een genus slechts voor één groep organismen staan.

Galerita, galeritus, galerius waren namen voor de kuifleeuwerik (mogelijk ook wel voor de veldleeuwerik, alauda arvensis, die een kleíne kuif heeft). Zoals de Romeinse schrijver Varro al opmerkte, zijn ze afgeleid van Latijn galerus: bontmuts, pruik. Latijn galeritus betekende: met een bontmuts op. En vrij vertaald was galerita dan: de gekuifde. Later overigens worden de namen verdrongen door Latijn alauda, zie dat genus.

De Grieken hadden voor de kuifleeuwerik onder andere korudalos, idem de gekuifde, eigenlijk de gehelmde (Grieks korus: helm). De Romeinen hadden naast galerita ook cassita: de gekuifde, eigenlijk de gehelmde (Latijn cassis: helm). En bij galerita taalkundig in de buurt zit Latijn galea: helm. De namen weerspiegelen een krijgscultuur waarin soldaten helmen met een ‘hanekam’ droegen. Men herkende die hanekam in de kuifjes (waar de soldaten exerceerden zullen ook wel eens kuifleeuweriken hebben gelopen). Later werd een Romeins legioen Alaudae genoemd, de Leeuweriken. Eerder had men ze misschien Galeritae genoemd.