Calandrella brachydactyla. Photo credit: gilgit2 on Visualhunt.com

Calandrella Kaup 1829

Calandrella betekent kleine calandra. Het was een Italiaanse naam, een verkleining van Latijn calandra (voor díe naam zie bij melanocorypha calandra, de kalanderleeuwerik). Mogelijk was het een naam voor de kortteenleeuwerik, calandrella brachydactyla, die op de kalanderleeuwerik lijkt, maar kleiner is. In het andere geval werd het er láter een naam voor, toen in 1811 de Italiaan Franco Bonelli de kortteenleeuwerik alauda calandrella noemde. Kaup vervolgens maakt van de soortnaam een genusnaam.

Gesner 1555 had calandrella al, voor een leeuwerik zonder kuif, ‘een andere dan de kalander’. Springer 2009 stelt dat het de kortteenleeuwerik was, maar de beperkte gegevens laten geen stellige conclusie toe. Gesner: waarschijnlijk is de calandrella wat ze in Lombardije de fartagnia noemen. Bedoeld zal zijn geweest de fratagnia, ook fratagna, die de meeste Italiaanse bronnen opgeven als een naam voor de veldleeuwerik (fartagnia kennen ze niet). Als Gesner gelijk had in de gelijkstelling, was het niet de kortteen. Bij hém althans niet.

De Italianen hebben als hun naam voor de kortteenleeuwerik nog steeds calandrella. Voor de kleine kortteenleeuwerik, calandrella rufescens, hebben ze calandrina, wat net als calandrella kleine calandra betekent.