Chersophilus Sharpe 1890

Chersophilus betekent ‘liefhebber van woeste gronden’ (Grieks chersos: vasteland, woeste grond, Grieks filos: vriend van, liefhebber van). Voor deze betekenis zie ook bij het genus eremophila. Duponts leeuwerik, chersophilus duponti, waarvoor Sharpe het genus gaf, broedt in droge woeste gebieden met lage spaarzame begroeiing. Door kleur, gedrag en terrein is hij er vaak moeilijk te vinden.