Monticola Boie 1822

De genusnaam gaat terug op Latijn monticola: bergbewoner (mons: berg, -cola: bewoner). In vogelnamen werd -cola váák gebruikt, zie bijvoorbeeld het genus limicola, of pratincola in glareola pratincola. Voor de uitleg van monticola zie bij monticola saxatilis. Qua betekenis is de naam gelijk aan de genusnaam saxicola: rotsbewoner.