Tichodroma Illiger 1811

Voor de naam zelf zie bij tichodroma muraria.