Witstuitbarmsijs. Photo Credit: jackanapes Flickr via Compfight cc

Acanthis Borkhausen 1797

Acanthis is een latinisering van Grieks akanthis, de naam van een moeilijk te bepalen vogel, zie bij de sijs, spinus spinus. Er zitten wereldwijd twee soorten in dit genus: de barmsijs en de witstuitbarmsijs (of drie: de barmsijs is recent opgesplitst, zie bij acanthis flammea, maar sommigen geven de twee nog als ondersoorten).