Serinus Koch 1816

Voor de naam zelf zie bij serinus serinus.