Coccothraustes Brisson 1760

Voor de naam zelf zie bij coccothraustes coccothraustes.