Vanellus Brisson 1760

Voor de naam zelf zie bij vanellus vanellus.