Photo credit: calydelphoto via VisualHunt / CC BY

Marmaronetta angustirostris (Ménétries 1832: Anas angustirostris). Eng. marbled teal. Ned. marmereend.

Terwijl marmaronetta het ‘bewolkte’ van deze eend benoemt, benoemt de soortnaam de snavel (Latijn angustus: eng, nauw, smal, Latijn rostrum: snavel). Vrij vertaald was anas angustirostris: dunsnavelige eend. Ménétries heeft in de omschríjving van de vogel: “rostro angusto, elongato” (p.58). De combinatie van dun en lang zal voor hem de doorslag hebben gegeven.

In Zuid-Europa kwam de marmereend op veel meer plaatsen voor dan tegenwoordig (maar Ménétries ontdekt hem bij Lenkoran, in het zuidelijkste deel van huidig Azerbeidjan). Door dat voorkomen zullen jagers en vogelvangers hem hebben gekend. Aldrovandi 1603 had hem mogelijk, een tekening althans (p.552): in een latere ingekleurde editie van ‘1603’ is deze tekening in ieder geval sprekend de marmereend. Het viel niet op doordat men vooral (of uitsluitend) de ongekleurde editie kende, hoewel dáárin het zwarte ooglapje een opvallend kenmerk is.